Röda Riddaren

Röde Riddaren

Act_1TheRedKnight.JPG

Röde Riddaren är den Rovriddare som kontrollerar allt mellan Ravinen, Kvarntorp och Konevi

knights_warriors_horses-wide.jpg

Röda Riddaren

Symbaroum- Trenne Byar Viktorpedia