Baroneriet Trollmården

Baroneriet Trollmården.

Översikt
Trollmården är en del av Seragon och styrs av Baron Roch. Till sin hjälp har han Senechal Marus. Baroneriet har förutom mycket fin skog som de har som inkomst. Särskilt de inre delarna där det fäller de gigantiska Tornfurorna. Utöver detta så har de en genväg till Kastor genom Trollmården.
2016-01-29_22.24.30.jpg

Platser

Lilla Kastor
Lilla Kastor är huvudstaden i Baroneriet. Här sker det mesta av handeln. Det skyddas av fästningen Otra Vesta. Det är även i fästningen som Baronen lever. Lilla Kastor är en ganska livlig plats. Om än lite tystare nu när handeln längst Via Kastoria har minskat i och med Röda Riddarens övertagande av Otra Nomiz.
Det mest kända värdshuset i Lilla Kastor är Ambrias Pärla.

Tekla
Tekla är den andra lite större staden i Trollmården. Den styrs officiellt av Baronen, även om den i nuläget kontrolleras av Röda Riddaren sedan denne tog över fästningen Otra Nomiz. Otra Nomiz skyddar effektivt både vägarna Via Kastoria och Teklaron, så det är mycket svårt att ta sig runt. Särskilt med tanke på att Röda Riddaren har befäst den sista passagen mot Kastor, nämligen Ravinen som effektivt skyddar Tekla från norr.
Det mest kända värdshuset i Tekla är Must och Daler.

Konevi
Konevi är en gammal barbarbosättning som än idag bebos av ättlingar till den numera assimilerade barbarstammen Kadizar. Det är mest känt för timmret som fälls från Tornfurorna lite djupare inne. Det är även där männen främst arbetar i byn, vilket gör att i byn bor det nästan uteslutande kvinnor. Dessa bybor styrs officiellt av Baronen, men i praktiken så har de ett byaråd som leds av häxorna.
Konevi är lätt att känna igen när man närmar sig i och med det gigantiska döda trädet på höjden precis utanför byn. Vid skymmning tenderar även skuggan kastas över hela byn och vid gryning så verkar det normalt vita trädet lysa rött av gryningens strålar.
Konevi har inget värdshus, men besökare kan få sova i det stora långhuset som kallas Gårdsmannen.

Kvarntorp
Kvarntorp är bara en liten by längst Via Kastoria. Den kontrolleras idag av Röde Riddaren i och med sin strategiska position. Den när nämligen byggd precis vid ett ganska djupt och strömt stycke av Svartbäcken. Så Röde Riddaren passade på att rusta upp byns befästning och lyckades ganska bra. Det är numer oerhört svårt att passera över Kvarntorps bro om inte riddarens män tillåter det. Samma här så styrs byn officiellt av Baronen, men i praktiken är den självstyrande men kontrolleras av Röde Riddaren.

Kvarnhed
Strax söder om Kvarntorp, och en liten bits vandring av Via Kastoria, så ligger den lilla byn Kvarnhed. Den är byggd precis vid kanten av Heden, en stor höglänt öppen yta i Trollmården. Därför är även betet här mycket bra, och normalt kan man se massor av får beta längst heden. Men nu så härjar en bäst på heden så att det är väldigt få får som törs beta där. Och de få som gör det ser till att vara tillbaka i Kvarnheds pallisad innan skymmningen.

Brovad
Brovad är den lilla byn som finns längst Vedvägen som förbinder Konevi och Lilla Kastor. Bara några få familjer som lever här på lite jordbruk och timmerhantverk.

Kaltopp
Kaltopp är ingen by, det är endast ruinerna efter en gammal bosättning. Symbarisk eller Lindariskt är okänt. Men det står i alla fall klart att vårdkasen på toppen där var en del av ett gammalt befästningssytem en gång i tiden. I alla fall så är det ett iögonfallande landmärke i Trollmården. Från samtliga byar kan man se toppen, och ryktet säger att idag kan höra ett klingande ljud hörs från toppen nattetid. Men få har vågat ta den gamla leden, Trollstigen, dit för att undersöka saken.

Baroneriet Trollmården

Symbaroum- Trenne Byar Viktorpedia