Trenne Byar är de tre byarna i Baroneriet Trollmården som ligger i Hertigdömet Seragon som i sin tur ligger i norra Ambira, gränsande mot Davokar.

Platsen är byggd som ett äventyrslandskap eller en sandlåda. Beroende på vad man väljer att kalla dem. Hur som helst är det spelardrivet och är tänkt att man ska kunna göra lite vad man känner för det.

Trenne Byar har allt. Monster, Skatter, Allierade och en massa Ond Bråd Död.

Välkommen till Trenne Byar.

Symbaroum- Trenne Byar