Seragon

Seragon styrs av hertig Gadramei. Son till den gamle konungens yngre bror. Beskylls oftast för att vara en lättling som hellre festar än att försöka bringa välstånd till regionen. Men han har trots detta skyddat regionen mot de krigista kariterna i norr.Ambria-kartor_1-1.jpg

Förutom att de är det fattigaste hertigdömet så är det värt att nämna att hertigdömets huvudstad heter Kastor, som gränsar mot Davokar i norr. Förutom de klassiska ambriska slätterna så finns även den stora skogen Trollmården som tar upp en stor del av Seragon. Finns relativt mycket timmerfyndigheter att skörda här, men hertigen har ännu inte tagit tag i saken.

Trollmården styrs av Baron Roch, som förutom skogens rikedomar även har en flera dagar korta gammal symbarisk väg som leder till Kastor.

Seragon

Symbaroum- Trenne Byar Viktorpedia